Klot

När man läser om ett klots egenskaper så kan det för många vara grekiska! Därför har vi skrivit en liten ordlista som kan förklara vad det är som står i klotinformationen.

Coverstock: Detta förklarar vilket material klotets ytskikt består av
Core: Insidan i klotet, motorn. Oftast en förklaring om hur avancerat viktblocket är
RG: "Radius of Gyration". Förklarar om klotet är cetrumtungt eller yttungt
Differential: Visar hur mycket obalans det är i klotet (Flare Potential)
Factory Finish: Förklaring hur ytan är behandlad när klotet kommer från fabrik

  • Filter
  • Sök
  Namn Kategori Pris
Columbia Crazy Antics
Columbia Crazy Antics Columbia Ring för pris!
Brunswick Ultimate Nirvana
Brunswick Ultimate Nirvana Brunswick Ring för pris!
Roto Grip Critical
Roto Grip Critical Roto Grip Ring för pris!
900 Global Respect
900 Global Respect 900 Global Ring för pris!
DV8 Deviant
DV8 Deviant DV8 Ring för pris!
Hammer Cold Blood
Hammer Cold Blood Hammer Ring för pris!
Track 706C/A
Track 706C/A Track Ring för pris!
ebonite Pivot Point
ebonite Pivot Point Ebonite Ring för pris!
Motiv Octane Burn
Motiv Octane Burn Motiv Ring för pris!
Storm Fight
Storm Fight Storm Ring för pris!