Klot

När man läser om ett klots egenskaper så kan det för många vara grekiska! Därför har vi skrivit en liten ordlista som kan förklara vad det är som står i klotinformationen.

Coverstock: Detta förklarar vilket material klotets ytskikt består av
Core: Insidan i klotet, motorn. Oftast en förklaring om hur avancerat viktblocket är
RG: "Radius of Gyration". Förklarar om klotet är cetrumtungt eller yttungt
Differential: Visar hur mycket obalans det är i klotet (Flare Potential)
Factory Finish: Förklaring hur ytan är behandlad när klotet kommer från fabrik

  • Filter
  • Sök
  Namn Kategori Pris
Storm Sky Rocket
Storm Sky Rocket Storm Ring för pris!
Columbia Eruption Pro
Columbia Eruption Pro Columbia Ring för pris!
Brunswick Nirvana
Brunswick Nirvana Brunswick Ring för pris!
Radical Guru Supreme
Radical Guru Supreme Radical Ring för pris!
Roto Grip Devour
Roto Grip Devour Roto Grip Ring för pris!
900 Global Chemical X
900 Global Chemical X 900 Global Ring för pris!
DV8 Vandal
DV8 Vandal DV8 Ring för pris!
Hammer Amp
Hammer Amp Hammer Ring för pris!
Track 910A
Track 910A Track Ring för pris!
Ebonite Pivot
Ebonite Pivot Ebonite Ring för pris!